Hoe wordt een speech beter?

Aan het begin van een toespraak zijn drie zaken van groot belang:

  • maak het publiek aandachtig;
  • maak het publiek welwillend t.o.v. jou en jouw boodschap;
  • zorg dat het publiek begrijpt waar het over gaat.

We weten bijvoorbeeld al dat het belangrijk is dat een spreker eerst inzet op de relatie en pas daarna komt met informatie. Daarnaast komt het al gauw aan op een creatieve omgang met de taal: ga op zoek naar synoniemen, tegenstellingen, vergelijkingen, neologismen, …

Kom je er zo gauw niet uit? Vraag het René!