Gelegenheidsteksten

Feestelijke toespraak

Een bijzondere verjaardag of het gouden huwelijksfeest van je grootouders zie je al een tijd van tevoren aankomen. Bij het overlijden van een dierbaar familielid kan dat heel anders zijn. Ik denkt ruim vooraf of als dat nodig is op het laatste moment mee over een passende tekst voor een jolig lied of een stemmige afscheidsrede. Of ik ga met mijn opdrachtgever in gesprek en maakt de tekst vervolgens zelf op basis van de input.

Ook hier spelen logos, ethos en pathos een rol. Voor het publiek is het belangrijk dat de tekst past bij de toegesprokene(n), dat het herkenbaar is en geen vragen oproept. Ook het raken van een gevoelige snaar is vaak het doel bij deze teksten. Ik schrijf zo’n tekst ook met inlevingsvermogen en creativiteit, zodat het verhaal onvergetelijk wordt. Ook hier kan ik ondersteunen en coachen bij het voordragen ervan.

Van Brel tot Koot&Bie

René heb ik regelmatig meegemaakt als een zeer creatieve en humoristische schrijver.

In feestelijke toespraken kan hij op een mooie manier de geschiedenis verbinden met een feestvarken.

Hij draait er zijn hand niet voor om een ballade van Brel om te zetten in een lied, toegesneden op een jubilaris. Hij weet zijn tekst dan gedegen te verbinden met heel zinnige (en soms zeer actuele) thema’s.

Zijn humor verbaast niet in de wetenschap dat hij volgens mij het gehele oeuvre van Koot en Bie uit zijn hoofd kent.

Een aanrader voor het schrijven van gelegenheidsgedichten, liederen, toespraken!

Arnold Velders